Orașul Paris și exemplul Autorității Riverane Franceze

Orașul Paris și exemplul Autorității Riverane Franceze

Obiectivul general al planului de protecție împotriva inundațiilor, pus în aplicare în al 13-lea cartier al Parisului, în sud-est, a fost de a integra barajele noastre într-un mediu urban în conformitate cu un regulament arhitectural restrictiv (baraje de-a lungul cheiului râului Sena) și mai ales de a înfrunta o presiune foarte mare de apă, respectiv 100 de tone, asa cum este cazul barajului instalat sub celebrul pod „Pont National”.

Prin urmare, dificultatea obiectivă și tehnică de ansamblu a acestui proiect a fost de a fabrica un baraj anti-inundații complet mascat proiectat să facă față unei puternice presiuni de apă astfel încât să respecte reglementările restrictive impuse de comitetul francez al monumentelor istorice.

Obiectiv specific

  • să oferim autorității contractante asigurarea că barajul nostru protejază și rezistă la inundațiile actuale (notă de calcul, plan de execuție al tuturor componentelor, set complet de documente și observații despre căile și mijloacele instalării și demontării barajului);
  • să oferim autorității contractante asigurarea că barajele noastre vor respecta regulamentul parizian de protejare a clădirlor istorice (fixare detaliată și plan de execuție 3D a sistemului de ancorare);
  • să oferim autorității contractante asigurarea că serviciile furnizate de noi în cadrul contractului de aprovizionare asigură o protecție de succes cartierului vizat și o manipulare ușoară pentru echipa de întreținere contractată (organizare și informare operațională și de instruire).

Project Description

Client: Orașul Paris și exemplul Autorității Riverane Franceze